Kontakt og påmelding: klikk her

 

Om oss

 

Franskkurs, tyskkurs og norskkurs:

 

NRK.no:

Språksvake nordmenn

 

Behovet for å kunne språk øker i takt med globaliseringen. Arbeidsliv og utdanning stiller stadig større krav til kunnskaper i flere språk. Sammen med engelsk er fransk og tysk blant de mest brukte språkene i europeisk sammenheng. Økte språkkunnskaper gir bredere tilgang til internasjonale kulturtilbud og større valgmuligheter blant ulike informasjonskilder i det globale mediesamfunn.

 

Økt kommunikativ kompetanse

 

 

Metode

Våre kurs tar utgangspunkt i det levende språk som et middel til kommunikasjon. Å kunne kommunisere vil si å kunne gjøre seg forstått (snakke og skrive), og forstå (lese og lytte) i ulike situasjoner. Å lære et språk innebærer å bruke det helt fra begynnelsen.  Våre kursdeltakerne får trening i å forstå talte og skrevne tekster samt snakke og skrive språket de lærer fra første stund. De møter språket slik det brukes av morsmålstalende. Grammatikkopplæring inngår som en naturlig del i vår helhetlige språkopplæring.

 

Kulturkunnskap

MELOs litteratur- og mediavev

 

For å kunne kommunisere tilfredsstillende er det viktig å ha noe kunnskap om språkområdets kultur. Vi vil formidle en innsikt i fransk- og tysktalende lands kultur som setter kursdeltakerne i stand til å mestre ulike situasjoner de vil kunne møte.

 

Kursene holdes av erfarne lærere som underviser i sitt morsmål og som har profesjonell undervisningskompetanse.

Om oss...

Program 2018

 

Online påmeldingsskjema for alle kurs finner du her

 
Er du usikker på ditt nivå? D
u kan få tilsendt en nivåtest. Ta gjerne kontakt!

heidrun.bubik@melopita.net


 

 

 

 

 

 

 Program 2018

 

Franskkurs
Våren 2018 før påske

Nybegynnere:   fra 17. januar til 21. mars

kl. 17.00-18.30 (pris: 2.000,-)

onsdager

Viderekomne 1:  fra 17. januar til 21. mars  

kl. 18.15-19.45 (pris: 2.000,-)

onsdager

Viderekomne 2: fra 16. januar til 20. mars

kl. 18.15-19.45 (pris: 2.000-)

tirsdager

 

Våren 2018 etter påske

Nybegynnere:   fra 4. april til 6. juni

kl. 17.00-18.30 (pris: 2.000,-)

onsdager

Viderekomne 1:  fra 4. april til 6. juni

kl. 18.15-19.45 (pris: 2.000,-)

onsdager

Viderekomne 2: fra  3. april til 12. juni

kl. 17.00-18.30 (pris: 2.000,-)

tirsdager

 

Høsten 2018

Nybegynnere:   fra 11. september til 13. november

kl. 16.45-18.15 (pris: 2.000,-)

Viderekomne 1:   fra 13. september til 15. november 

kl. 17.00-18.30 (pris: 2.000,-)

onsdager

Viderekomne 2: fra   fra 11. september til 13. november

kl. 18.30-20.00 (pris: 2.000,-)

tirsdager

 

Tysk samtalekurs

Våren 2018

fra 15. januar til 19. mars

kl. 19.30-20.30 (pris: 1.900,-)

mandager

fra 9. april til 11. juni

kl. 19.30-20.30 (pris: 1.900,-)

mandager

Høsten 2018

fra 11.september til 13. november

kl. 19.30-20.30 (pris: 1.900,-)

mandager